Lonelyness

By Dieter Schneider

If you hear a voice within you say "you cannot paint," then by all means paint, and that voice will be silenced.
Vincent Van Gogh

Hallo alle sammen !

Her kommer svarene på spørsmålene som ble reist på barnesiden i Odd´s corner Norway two :


Spørsmål og svar:

1. Tror dere maleren av dette maleriet benyttet de samme penslene i sin rosemalingen
på lerret/maleri , som en av rosemalerne brukte
da han rosemalte tre av objektene?

Svaret er ja, rosemaleren som malte mangletreet,
serveringsbrettet og det runde fatet var malerens svigerfar Jon Valand Andreassen.

2. Dette maleriet har vært utstilt på to jurierte
utstillinger. Kan dere gjette hvilke
utstillinger og hvilke år?

Det ble først utstilt på Vestlandsutstillingen i 1995 og året etter på Sørlandsutstillingen.

3. Hadde maleriet den innrammingen på utstillingene,som dere ser her i Minigalleriet?

Nei, siden maleriet skulle fraktes rundt, var det utstyr med en solid ramme, selvgjort av maleren. Trolig var rammen og i bedre harmoni med objektene i maleriet. Denne rammen har vi ikke noe bilde av her, men i begge utstillingskatalogene er maleriet fotografert med denne rammen.
                                     
4. Ble maleriet utstilt med samme
tittel som det nå har her i Gallery Odd´s Eye?

Svaret er nei, på første utstilling hadde det tittelen Bondevennen -94 og Bondesvermeri var navnet det hadde på Sørlandsutstillingen.
5. Har et av de andre to bilene, som vises på
samme galleriside, som dette omtalte maleri,
også vært utstilt på en juriert utstilling?

Ja, "From the Artist `s Studio I" var i 1994 med på Vestlandsutstillingen.

6. Hvor mange forskjellige materialer gjetter dere finnes i objektene som er malt? Tøyfiller, strikket og vevet tøy, åkle etc. kan regnes som et materiale dvs. Tøy.

Ca. 16 ;o Noen av materialene er jo gjemt under
maling og lakk, og malerens hand er også sett
indirekte i speilet, så her må en bruke litt skjønn.

Materialene: Tre ( det er flere slags tre,
 men tre holder) sponplate, kryssfinerplate,
hard huntonittplate,
tøy, formtre/plast (serveringsbrettet), smijern, glass(speilet), kartong, papir(i flagget), tau, blikk(merket), hud(i speilet), stål (skrue på staffeliet)
ull, gips (dekor på speilrammen).

7. Tror dere maleren her mener å ha benyttet, en for seg, vanlig oppstilling for stilleben maling?

Nei, i malerens online gallerier er det kun et annet maleri, hvor tingene som males er oppstilt direkte på gulvet, men allerede i 1987, 7 år føre dette maleriet ble malt, benyttet maleren denne oppstillingen i et stillebenmaleri.

Vanligste oppstilling av stilleben for Odd K. Hauge
Den vanligste   oppstillingen maleren benytter for sine stilleben
maleri vises her, objektene på bord
og enkel spotlight.

8.Tror dere maleren også har benyttet en vanlig form for lyskilde, for å belyse objektene?

Nei, her benyttet maleren en sterkere
arbeidslampe på 500w , mens han isteden
brukte den vanlige "objektbelysningen"
(spottlampen/ene) som arbeidslys for arbeidet
på lerretet.

9. Har maleren laget noen av de tingene han
her har malt?

Ja, vuggen, mangletreet og "jærkrakken".
(pluss gulvet ;o) )

10.Sto maleriet oppført med samme pris på de to
jurierte utstillingene det deltog i?
Nei, i 1994 var maleriet priset til kr.9.900,
mens det året etter hadde en prislapp på
kr.24.000,00

11. Har maleren tatt med et objekt
for å tidfeste maleriet eller for å knytte
det opp mot en markant begivenhet i tiden?

Ja, i nissenluen plaserte han et merke
med teksten stem nei, i den hensikt å peke mot
den andre EU avstemningen, som ble holdt i Norge
det året maleriet ble malt i 1994.

12. Har bildet vært vist eller omtalt i noen aviser?

Ja, maleren kjenner til at bildet har vært omtalt
eller vist (eller begge deler)
i Bergens tidene(26-01-95),
Stavanger Aftenblad(11-05--95)
og Agder(30-01-95).

13.Har maleriet høstet kritikk fra kritiker?

Ja, i Stavanger Aftenblad 16. mai 1995.

14. Rosemaleren, som har rosemalt tre av objektene i maleriet, er blitt tegnet av en tidligere kjent kunstner fra Stavanger, kan du gjette kunstnerens navn?

Reidar Berge var kunstneren.

15. Hvor mange farger hadde maleren utlagt
på sin palett da han malte maleriet, var det 5,
10 eller 15 farger?

Svaret er 10 farger

16. Har maleren eksperimentert med enkaustikk
maling og fremstilling av vannfarger?

Ja, det har han, men det ble med
eksperimentene ;o).

17. Har maleren laget sine egne limer, grunderinger,lakker, medier og revet sine egne oljefarger?

Ja, bl. annet laget han dammerlakker, gips og
krittgrunderinger og malemedie som sort olje.
Maleren var i noen år andelshaver i KEM, noe
som gjorde det lettere for ham å få kjøpt de nødvendige
materialene. Maleren opplyser også at apoteket
på Bryne hadde eller kunne skaffe noen av de
"remediene" han trengte.

SITE MAP FOR ODD´S CORNERS

Odd´s Corner by Odd K. Hauge