Prisliste 3
INFO:
Tittel - Serier (S.) - Artikkel nr. (Art. nr.= Fortløpende nr.+plasering i galleriet: mot øst=ME, mot vest=MV og mot nord= MN) - Teknikk - Pris (Kr.) - Størrelse på bilde i cm (St.) - Størrelse utvendig ramme i cm (Ram.) - Vekt (V."sirka") i kg - Gevinst (Gev.)


Stilleben med masker og skulpturer i landskap
Havfruen
Liljer og lupiner fra hagen På slipp på Bornholm i Danmark
Ved sjøen på Karmøy
Stilleben med masker og skulpturer i landskap
S.: Skulptur   
Art. nr.: 7MV      Olje på linlerret   Kr.: 5 990  
St.: 100x73   Ram.: 103,5x76,5   V.: 2,8 kg
Havfruen
S.: Skulptur  Art. nr.: 5ME    Olje på bom.lerret     Kr.: 4 990   
St.: 120x100,5    Ram.: Uinrammet   V.: 2 kg
Liljer og lupiner
S.:Stilleben        Art. nr.:6ME  Olje på linlerret      Kr.: 2 990
St.: 65x70          Ram.: 67x72         V.t: 1,4 kg
 På slipp
 
S.: Maritim  Art. nr.:4ME Olje på bom.lerret  Kr.: 4 990
St.: 120x100,5    Ram.:  Uinrammet    V.: 2,1 kg
Ved sjøen
S.: Maritim
Art. nr.:17MV     Olje på linlerret    Gevinst B
St.: 27,5x41    Ram.: 46,5x60    V.: 2,1 kg
Stilleben i landskap fra høgjæren
Stilleben med oppslått bok Torso i Funchal galleri
Kosedyr på saueskinnsfell
Før tredje utgave av Akke Kumlien
Stilleben i landskap  
 S.:Stilleben
  Art. nr.:2MN Olje på linlerret   Kr.: 3 990
St.: 70x59       Ram.: 79x68     V.: 2,2 kg
Stilleben med oppslått bok
  S.: Stilleben
 Art. nr.:3MN   Olje på linlerret  Kr.: 3 990
St.: 50,5x61,6      Ram.: 68x57      V.: 0,8kg 
Torso i galleri
 
S.: Skulptur Art. nr.: 5MN Olje på bom.lerret Kr.: 4 990
St.:  62x90     Ram.: Uinrammet      V.: 1,35 kg
Kosedyr
S.: Stilleben Art. nr.: 6MN Olje på hunt.pl. Kr.: 3 990
St.: 42,5x62,5  Ram. 44,5x64,5  V.: 0,81,3 kg 
 Før tredje utgave av Akke Kumlien
S.:Rauker   Art. nr.:21MV   Olje på linlerret       Kr.: 10 000
St.:101x84,5       Ram.: 114,5x98,5       V.: 4,3 kg
Stilleben fra kjøkken Stilleben med blomster og skulptur 
Ved sjøen på karmøy 2 Stilleben noe India inspirert  Peisild på Bryne
Stilleben
 
S.: Stilleben    Art. nr.:28MN   Olje på maleplate   Kr.: 1 190
St.: 35x27       Ram.: 34x42        V.: 0,75 kg
Stilleben
S: Stilleben Art. nr.:13MN  Olje på linlerret   Kr.: 4 990
St.: 81x100       Ram.:34x54         V.: 2,5 kg
Ved sjøen
S.: Maritim  Art. nr.: 0MV    Olje på  linlerret     Kr.: 3 990
St.: 48,5x28,5     Ram.: 51x31   V.: 0,8 kg
 Stilleben
S.:Stilleben
Art. nr.:20MV Olje på linlerret Kr.: 4 990
St.: 73x101        Ram.: 77,5x104,5          V.: 2,4 kg
Peisild
S.: Stilleben           Art. nr.:19MN       Olje på papir    Kr.: 1 000
St.: 30x40       Ram.: 38,5x48,5          V.: 1,1 kg