Prisliste 4
INFO:
Tittel - Serier (S.) - Artikkel nr. (Art. nr.= Fortløpende nr.+plasering i galleriet: mot øst=ME, mot vest=MV og mot nord= MN) - Teknikk - Pris (Kr.) - Størrelse på bilde i cm (St.) - Størrelse utvendig ramme i cm (Ram.) - Vekt (V."sirka") i kg - Gevinst (Gev.)

Fragment 1

Med slør l
Rasmus
Med slør ll
Fragment ll
Fragment l  
 
S.: Abstrakt 
Art. nr.: 4MV Olje på maleplate   Kr.: 250
St.: 20x16,5  Ram.: 22x18  V.: 0,2 kg
Med slør l
S.: Abstrakt  Art. nr.: 2MV Olje på maleplate Kr.: 500
St.: 20,5x16,5  Ramme: 23,5x19,5 V.: 0,2 kg
Rasmus
S.: Lyst Art. nr.: 6MV Olje på  huntonitt     Kr.: 1 490
St.: 48,5x28,5  Ram.: 51x31   V.: 0,8 kg
 Med slør ll
S.: Abstrakt  Art. nr.:3MV Olje på maleplate Kr.: 500
St.: 20,5x16,5  Ram.:  22,5x19,5  V..: 0,2 kg
Fragment ll  
S.: Abstrakt Art. nr.:5MV Olje på maleplate Kr.:250
St.:20,5x16,5  Ram.: 22,5x18  V.: 0,2 kg
Blomster og karaffel
Solsikke Klovn som kunstmaler
Blomster og vepsebol
Profeti
Blomster og karaffel
S.:Stilleben Art. nr.:13MV Olje på linlerret Kr.: 3 990
St.: 81x63,5  Ram.: Uinrammet  V.: 1,1 kg
Solsikke     
S.: Stilleben
Art. nr.:4MN   Olje på bomullslerret     Kr.: 1 390
St.: 24,5x30   Ram.: 32x38  V.t:?kg 
Klovn som kunstmaler 
S.: Lyst Art. nr.: 8MN  Olje på lerret     Kr.: 1 190
St.:  35x58  Ram.: 39x62  Vekt: ? kg
Blomster og vepsebol
   
S.: Stilleben Art. nr.: 24MV Olje på linlerret  Kr.: 2 990
St.: 42,5x62,5  Ram.: 74x63,5  V.: 1,8 kg
 Profeti                
S.: Lyst Art. nr.:8MV Olje på linlerret  Kr.: 2 990
St.:60x90  Ram.: 92,5x62  V.: 1,5 kg
Stilleben  Fra atelieet
Dukkemann
Mor med barn
 For livet
Stilleben 
 
S.: Abstrakt Art. nr.:28MN Olje på bomullslerret  Gev. A
St.: 24x29   Ram.:38,5x47    V.: 1,5 kg
Fra atelieet 
S.: Stilleben Art. nr.:33MV Olje på linlerret  Kr.: 3 990
St.: 67,5x81  Ram.: 78,5x92,2   V.: 3,3 kg
Dukkemann   
S.:Stilleben
Art. nr.:9MN Olje på bomullslerret     Kr.: 3 990
St.: 74,5x90     Ram. 92x77   V.: 2 kg
 Mor med barn     
S.:Lyst
 Art. nr.:1MV Olje på maleplate Kr.: 1 200
St.: 41x33     Ram. 51,5x42,5    V.: 2,1 kg
For livet
 
S.: Lyst   Art. nr.:1ME Olje på bomullslerret Kr.: 2 990
St.: 30x40    Ram.: Uinrammet     V.: 1,6 kg